Ex prinsen en Ex-adjudanten

Inleiding
Op dit deel van de website van CV De Plekkers, treft u de Ex-prinsen en Ex-adjudanten aan die namens de vereniging voorop gegaan zijn met Carnaval. Op de foto’s treft u het gehele gezelschap aan en daaronder hun namen. Het geeft een mooi beeld van de historie van alle Prinsen van Eikelenburg, waarbij het Convent van Ex-prinsen in 2017, 33 jaar bestond.

Ontstaan van het Convent van Ex-prinsen
Uit het verslag: “Op initiatief van Jo Peters en Jo Heijmans is de groep ex-prinsen bijeen om te bezien of er mogelijkheden zijn tot oprichting en instandhouding van een Convent van ex-prinsen”….”Desondanks staan alle aanwezigen ex-prinsen positief tegenover de oprichting van een Convent van ex-Prinsen”….”Blijft echter de vraag hoe het Plekkers-bestuur in deze reageert”.

Het resultaat van die vergadering is ons bekend, in die vergadering van 17 september 1984 is het “convent van Ex-Prinsen” ontstaan.

Onderstaand treft u de aanhef van die vergadering aan:

Besluitenlijst vergadering 17 september 1984
Onder andere de volgende besluiten werden in 1984 genomen
– “Getracht wordt bij officiële gelegenheden te verschijnen in uniforme kleding, bestaande uit: zwart kostuum, wit overhemd, vlinderdasje, kwartiermuts”
– “Het Convent zal zich niet mengen in bestuurlijke aangelegenheden van De Plekkers”
– “Optredens naar buiten worden voorlopig beperkt tot het 11e van de 11e bal, prinsenbal, sleuteloverdracht, en daartoe geëigende recepties”
– “….wordt de leden van het Convent een jaarlijkse bijdrage verlangd ten bedrage van 11,11 gulden”

In deze besluiten is de basis gelegd voor het uniform zoals dat heden ten dage nog gedragen wordt, met een aanpassing naar een zelfde steek voor iedere Ex-Prins. En tja, de bijdrage, die is enigszins toegenomen!

Een foto uit het archief van 1985 van het convent van Ex-Prinsen:

De vergadering werd als volgt afgesloten:

Het Convent anno 2017
In 2017 bestond het Convent 33 jaar, wat uitgebreid gevierd is in Zaal Burgers te Weurt. Het Convent heeft 24 actieve leden.

Een grote verandering is dat in de tussenliggende jaren is besloten dat het Convent zich aan zou sluiten bij De Plekkers. Het merendeel van de Ex-Prinsen is dan ook lid geworden van de Carnavalsvereniging. Op deze manier hoopt zij, naast een financiële bijdrage, ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het Carnaval in Eikelenburg.

De activiteiten waar het convent aanwezig is en waaraan een bijdrage geleverd wordt zijn de prinsonthulling, prinsreceptie, sleuteloverdracht, vrijgezellenfeest boerenbruidspaar en de boerenbruiloft.

Onderstaand een foto van (een deel van) het huidige Convent van Ex-prinsen en Ex-adjudanten, seizoen 2018-2019.

Hieronder volgt de galerij van ex-gezelschappen.

  • Abonneer je op onze nieuwsbrief!

  • Aankomende activiteiten

  • Prinsengezelschap 2019-2021

  • Jeugdgezelschap 2019-2021

  • Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company