Privacybeleid

Privacyverklaring C.V. De Plekkers

C.V. De Plekkers is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De (persoons)gegevens van leden, vrijwilligers, abonnees van onze nieuwsbrief, gebruikers van onze app-groepen, bezoekers van onze website en bezoekers en/of deelnemers van één van onze activiteiten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor C.V. De Plekkers uw (persoons)gegevens verzamelt en verwerkt.

 • Wanneer u een lidmaatschap afsluit bij C.V. De Plekkers;
 • Wanneer u sponsor/adverteerder bent/wordt van C.V. De Plekkers;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor aangelegenheden zoals bardiensten tijdens het carnaval of de nieuwsbrief van C.V. De Plekkers;
 • Wanneer u C.V. De Plekkers telefonisch of via e-mail benadert;
 • Wanneer u één van onze activiteiten bezoekt of hier aan deelneemt;
 • Beeldmateriaal gemaakt tijdens het carnaval.

Lidmaatschap

Wanneer u een lidmaatschap afsluit bij C.V. De Plekkers, vragen wij bij aanmelding om uw naam en adresgegevens, waaronder ook uw e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij in een ledenlijst welke jaarlijks verstuurd wordt naar onze leden. Indien u geen toestemming (meer) wilt verlenen tot verstrekking van deze gegevens, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar info@cvdeplekkersbeuningen.nl.

Sponsor/adverteerder

Elk jaar voorafgaand aan het nieuwe carnavalsseizoen benaderen wij bedrijven en personen om C.V. De Plekkers te sponsoren middels een advertentie in onze carnavalskrant, op onze website, op de beamer tijdens het carnaval, op het sponsorbord “Vrienden van De Plekkers”, of enige andere vorm van sponsoring. Uw contactgegevens worden bewaard door de PR-commissie van C.V. De Plekkers. Indien u geen toestemming (meer) wilt verlenen tot verstrekking van deze gegevens, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar pr@cvdeplekkersbeuningen.nl.

Aangelegenheden zoals abonneren voor de nieuwsbrief of vrijwilliger bij bijvoorbeeld bardiensten

Wanneer u graag op de hoogte gehouden wilt worden van het carnaval in Beuningen, kunt u zich aanmelden bij de secretaris van C.V. De Plekkers. U kunt dan abonnee worden van de nieuwsbrief of in het vrijwilligersbestand komen. Hierbij verwerken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u geen toestemming (meer) wilt verlenen tot verstrekking van deze gegevens, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar info@cvdeplekkersbeuningen.nl.

Benaderen via telefoon/e-mail

U kunt C.V. De Plekkers altijd benaderen via telefoon en/of e-mail. Hierbij kan het voorkomen dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt worden. Indien u geen toestemming (meer) wilt verlenen tot verstrekking van deze gegevens, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar info@cvdeplekkersbeuningen.nl.

Beeldmateriaal

Tijdens het carnaval worden er diverse foto’s en filmpjes gemaakt uit naam van C.V. De Plekkers. Hiervoor wordt een fotograaf benaderd. Deze persoon overhandigt al het gemaakte beeldmateriaal aan C.V. De Plekkers. Mocht u niet op beeldmateriaal willen staan, geef dit dan expliciet aan bij de desbetreffende fotograaf. Al het beeldmateriaal wordt gemerkt middels een watermerk van C.V. De Plekkers. Indien beeldmateriaal toch geplaatst wordt en u dit niet wenst, geef dit dan aan middels een e-mail naar pr@cvdeplekkersbeuningen.nlmet daarbij een vernoeming van waar het beeldmateriaal geplaatst is en welke titel/code dit beeldmateriaal heeft. Wij halen dan binnen 48 uur dit beeldmateriaal offline.

Wij zijn niet aansprakelijk voor (ongewild) beeldmateriaal gemaakt door derden.

 

Social Media

C.V. De Plekkers gaat via het web en (eigen) sociale mediakanalen in dialoog met leden en/of bezoekers over haar organisatie en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

C.V. De Plekkers volgt hiervoor actief het internet en sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram en (lokale) kranten.

C.V. De Plekkers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen C.V. De Plekkers uw (persoons)gegevens vast legt. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt.

C.V. De Plekkers is niet verantwoordelijk voor de omgang met (persoons)gegevens door andere deelnemers aan of de content op haar sociale mediakanalen. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met C.V. De Plekkers via pr@cvdeplekkersbeuningen.nl.

 

Website

Op de website van C.V. De Plekkers, http://www.cvdeplekkersbeuningen.nl, treft u informatie over en van CV De Plekkers. Waar nodig worden contactgegevens verstrekt. Indien uw gegevens op onze website vermeld worden, hebt u daar eerder toezegging voor gedaan. Indien u geen toestemming (meer) wilt verlenen tot verstrekking van deze gegevens, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar pr@cvdeplekkersbeuningen.nl.

Alle e-mails worden behandeld zoals eerder vernoemd onder het kopje “Benaderen via telefoon/e-mail”.

 

Uw rechten

U hebt het recht ten allen tijden C.V. De Plekkers te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. C.V. De Plekkers reageert binnen 1 week op uw verzoek (schriftelijk of per e-mail). Vervolgens kunt u de vereniging verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail sturen naar info@cvdeplekkersbeuningen.nlof per post naar Wingerdstraat 40, 6641 BP BEUNINGEN.

 

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in ons systeem? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van ons systeem verbeteren.

Indien een data lek wordt opgemerkt, volgt het bestuur de hiervoor ingerichte procedure en meldt het lek binnen 72 uur aan Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

C.V. De Plekkers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Indien C.V. De Plekkers een belangrijke wijziging doorvoert, dat gevolgen heeft voor de wijze waarop C.V. De Plekkers uw (persoons)gegevens verwerkt, wordt dit kenbaar gemaakt via een berichtgeving op de website en in de social media.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan vooral contact met ons op. Dit kan via:

 

Beuningen, augustus 2018

 • Abonneer je op onze nieuwsbrief!

 • Aankomende activiteiten

 • Prinsengezelschap 2019-2021

 • Jeugdgezelschap 2019-2021

 • Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company